Małgorzata Glasenapp

Małgorzata Glasenapp - filolog polski i angielski, skończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przetłumaczyła między innymi książki Toma Hodgkinsona, Richarda Wisemana, biografie Adama Mickiewicza pióra Romana Koropeckiego czy A.A. Milne'a autorstwa Ann Thwaite. Kiedyś chciałaby przetłumaczyć dobrą powieść dla dzieci.

Tłumaczone
książki

Opowieść o pięknej miłości naszkicowana na tle wspaniałej rosyjskiej historii.