Rozalya Sasor

Rozalya Sasor - absolwentka Iberystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pracuje do dziś. Tłumaczka z języka katalońskiego, hiszpańskiego i czasem serbskiego. Zajmuje się kulturą rycerską późnego średniowiecza, przekładem oraz krytyką literacką.

W swoim katalońskim dorobku przekładowym, obejmującym teksty zarówno średniowieczne, jak i współczesne, ma takie tytuły jak Tirant Biały Joanota Martorella, poezje Ausiàsa Marcha czy anonimowy Bestiariusz. Tłumaczka poezji Joana Salvata-Papasseit, Joana Maragalla, Lluísa Calvo, Enrica Casassesa, Xaviera Farré i innych. Autorka przekładu Geografii wyobrażonej, studium poświęconego koncepcji Europy Środkowej, autorstwa Simony Škrabec.

fot. z archiwum prywatnego

Tłumaczone
książki

Barcelona, lata trzydzieste. Giną księża, ludzie oddani religii, płoną kościoły. W cieniu zbrodni kryje się tajemniczy człowiek, który twierdzi, że jest wampirem.