Sławomir Paszkiet

Sławomir Paszkiet – absolwent wrocławskiej niderlandystyki. Był m.in. kierownikiem Ośrodka Kultury Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim, attaché kulturalnym i prasowym Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie oraz dyrektorem Biura Polskiej Izby Książki. Od lat propaguje kulturę niderlandzką w Polsce. Jako wiceprezes Fundacji Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego TERPA stara się ratować ślady osadnictwa olęderskiego w Polsce oraz polskie dziedzictwo za granicą. Z zamiłowania tłumacz literatury niderlandzkiej. W jego dorobku translatorskim znajdują się powieści, reportaże literackie, powieści graficzne, literatura dla dzieci i młodzieży oraz wiersze flamandzkich i holenderskich autorów takich jak: Stefan Hertmans, Tessa de Loo, Willem van Toorn, Maud Vanhauwaert, Judith Vanistendael, Dimitri Verhulst i Frank Westerman. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, w ramach którego walczy m.in. o należny status autora przekładu, którego ważka rola w propagowaniu i przyswajaniu literatury obcej w języku rodzimym bywa zbyt często bagatelizowana. Doktorant w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2012 rozpoczął realizowany do dziś filmowy projekt pod nazwą „Wytłumaczenia”, który w kolejnych odcinkach prezentuje sylwetki wybitnych polskich i zagranicznych tłumaczy literackich.

fot. Zuzanna Sosnowska

Tłumaczone
książki

Liryczny zbiór wierszy wielokrotnie nagradzanego poety i prozaika, autora powieści „Wojna i terpentyna”.