Jerzy Koch

Jerzy Koch – profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz University of the Free State w RPA, literaturoznawca, niderlandysta i germanista z wykształcenia, specjalizujący się w literaturze i języku afrikaans, literaturze kolonialnej, niderlandzkiej i południowoafrykańskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Południowoafrykańskiej Akademii Nauk i Sztuk oraz Niderlandzkiego Towarzystwa Literackiego w Lejdzie. Laureat m.in. nagrody im. Martinusa Nijhoffa za dorobek w dziedzinie tłumaczeń literatury niderlandzkiej na polski oraz nagród Algemeen-Nederlands Verbond i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii za propagowanie kultury niderlandzkiej w Polsce.

Fot. z archiwum tłumacza

Tłumaczone
książki

Liryczny zbiór wierszy wielokrotnie nagradzanego poety i prozaika, autora powieści „Wojna i terpentyna”.