Katarzyna Górska

Katarzyna Górska - choć z wykształcenia jest nie tylko filolożką, ale również prawniczką, od zawsze wiedziała, że to właśnie praca z językami obcymi jest jej przeznaczeniem. Zajmuje się tłumaczeniami z języka hiszpańskiego i katalońskiego oraz nauczaniem języka hiszpańskiego w szkołach językowych. Przekłada – a także recenzuje – przede wszystkim prozę, poradniki i powieści młodzieżowe.

Tłumaczone
książki

Choć żyjemy w nowoczesnych czasach, temat menopauzy pozostaje jednym z największych tematów tabu, a stereotypy z nią związane dalej są głęboko zakorzenione w naszym liberalnym społeczeństwie. Zmieńmy to!