Kazimierz Witalis Szarski

Kazimierz Witalis Szarski – zoolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i rektor tej uczelni w latach 1957–1959.

Urodził się w 1904 roku w Wiedniu, studia ukończył w 1928 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, tam też obronił doktorat (1932) i habilitację (1939). Do 1941 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Anatomii Porównawczej tej uczelni. Przez rok od wybuchu wojny pracował w Instytucie Przeciwtyfusowym u prof. Weigla we Lwowie, dalsze lata spędził w Warszawie. Od stycznia 1946 roku pracował na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie współtworzył Instytut Zoologiczny i organizował Katedrę Anatomii Porównawczej, którą kierował do swojej przedwczesnej śmierci. Prowadził badania nad morfologią i morfogenezą kręgowców. Twórca wrocławskiej szkoły ornitologicznej, skupił wokół siebie młodych entuzjastów ornitologii. Wrocławski Ośrodek Ornitologiczny w krótkim czasie zyskał sławę, sięgającą poza granice Polski.

Popularyzator wiedzy przyrodniczej, tłumacz m.in. dzieł Darwina. Aktywnie działał na rzecz ochrony przyrody, zajmował się inwentaryzacją zasobów przyrodniczych Dolnego Śląska. Współtwórca sieci rezerwatów przyrody, w tym znanego rezerwatu ornitologicznego „Dolina Baryczy”. Współorganizator i pierwszy przewodniczący Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego, aktywny członek Rady Naukowej przy Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym.

Zmarł we Wrocławiu 18 stycznia 1960 roku, pochowany został w Krakowie.

Tłumaczone
książki

Historia ekspedycji, od której zaczęła się teoria ewolucji.