Matylda - Adama Pluszki

Matylda Iwaszkiewicz-Pluszka. Zwana także Królową Matyldą Zawsze Pierwszą. Kiedy chce – lub gdy wymaga tego racja stanu – jest dostojna, ale gdy w grę wchodzi miejsce przy gorącym kaloryferze, nie bierze jeńców.