Dominika Popławska

Dominika Popławska studiowała historię sztuki i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W branży wydawniczej od 2018 roku. W Marginesach pełni funkcję sekretarz redakcji i redaktorki prowadzącej.

Adres mailowy - d.poplawska(at)marginesy.com.pl