Odc. 49 „Czego fałszerz nie potrafi” – o kopiach, falsyfikatach i trudnej sztuce odkrycia oryginału opowiada Anna Suwała.

Odcinek podcastu

Od roku na pewno, a może nawet wcześniej – ruszył rynek sprzedaży dzieł sztuki. Nie ma dnia bez aukcji on line nie tylko dużych domów aukcyjnych, ale i mniejszych antykwariatów. Sztuka sprzedaje się dobrze, a w zaprzyjaźnionej pracowni opraw i ram Mabellini Delio z Piaseczna i Warszawy czas oczekiwania na oprawy bardzo się wydłużył, a pracownia oprawia dzień i noc. Polacy kupują sztukę. Jednak kolekcjonowanie obrazów, rysunków, grafik, ilustracji i plakatów ma tez swoją ciemną stronę. Ta ciemna strona nazywa się falsyfikat i pewnie na skutek podaży wzrósł też popyt na tzw. falsy. Porozmawiamy o odróżnieniu kopii i falsyfikatu trudnym, ale pięknym  zawodzie kopistki.  Naszym gościem jest Pani Anna Suwała – absolwentka Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w  Warszawie. Specjalizuje się w konserwatorskiej kopii XIX-wiecznego malarstwa, metodyce  rozpoznawania falsyfikatów i popularyzowaniu niszowej sztuki polskich twórców, którą także kolekcjonuje. Ma liczne publikacje z tych dziedzin. Jest rzeczoznawcą Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP do spraw kopii i Polskiej Izby Artystów Konserwatorów Dzieł Sztuki. Właścicielka największego w Polsce zbioru projektów ilustracji. Przez ponad trzydzieści lat kopiowała oryginały obrazów w Muzeum Narodowym, namalowała ponad 400 kopii.

Z gościnią rozmawia Hanna Mirska-Grudzińska.