Joanna Kuciel-Frydryszak nominowana do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza.

14 marca 2018, Nagroda im. Józefa Łukaszewicza

Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka książki Iłła Opowieść o Kazimierze Iłłakowiczównie została nominowana do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza, przyznawanej corocznie przez Bibliotekę Raczyńskich dla najlepszej książki o Poznaniu.