Wojciech Chmielarz w Trójkowym Chuliganie Literackim!

19 sierpnia 2019, Trójkowy Chuligan Literacki

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Wojciechem Chmielarzem, poświęconej premierowej powieści pisarza Rana.

„– Równie dobrze sprawcą przemocy domowej może być pan Zbigniew z małej miejscowości, a z drugiej strony pan Stanisław, który jest menadżerem w jakiejś wielkiej korporacji. Mechanizmy przemocy są wszędzie takie same i stosowane są przez ludzi z różnych środowisk społecznych. Właśnie o tym chciałem powiedzieć w swojej ostatniej książce – podkreśla Wojciech Chmielarz”.

Cały wywiad znajdziecie tu - https://www.polskieradio.pl/9/5648/Artykul/2356276,Wojciech-Chmielarz-przemoc-jest-w-kazdym-srodowisku-spolecznym