Zajas w Krakowie, Jaroń w Krakowie, Urszula Zajączkowska w Ulu Literackim

19 marca 2020, 18.00, Klub Pod Gruszką, ul. Szczepańska 1, Kraków; 18.00, Księgarnia Kawiarnia Bonobo, Mały Rynek 4, Kraków, 18.00, Ul Literacki, Facebook

Zapraszamy na spotkanie z Krzyszfofem Zajasem, autorem książki Skowyt nocy, które poprowadzi Jarosław Fazan. Po spotkaniu będzie możliwość zdobycia autografu pisarza.

Zapraszamy na spotkanie z Dariuszem Jaroniem, autorem książki Skoczkowie, które poprowadzi Katarzyna Kachel. Po spotkaniu będzie możliwość zdobycia autografu pisarza.

Zapraszamy na spotkanie z Urszulą Zajączkowską w Ulu Literackim Unii Literackiej na facebooku. Transmisja spotkania na żywo przy ognisku z autorką Patyków i badyli to wielka radość dla fanów tej nominowanej do nagrody „Polityki” książki.

https://www.facebook.com/ula.zajaczkowska.9/videos/2092551040890261/UzpfSTEwNjMyMDcwMDkxNDQwMzoxNzg1MzI0NTM2OTMyMjc/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCpE5sskL378ircr9M-lQe5zZJIcOTTkDCj1w_UMD-d96syqd9va57hd4VxmfveRSg3n1y5Txj4-rcF