Izolda Kiec w Krakowie

29 lutego 2020, 18.00 - 19.30, Synagoga Poppera Szeroka 16,Kraków

Zapraszamy na spotkanie z Izoldą Kiec, autorką opracowania i wstępu do poezji Zuzanny Ginczanki Zuzanna Ginczanka Poezje zebrane 1931-1944. Rozmowę z gościem poprowadzi Justyna Sobolewska.

Podczas wydarzenia wiersze poetki przeczyta Agnieszka Judycka.