Poznańska Nagroda Literacka

2 marca 2015, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

W naszym życiu kulturalnym pojawiło się nowe literackie wyróżnienie, przyznawane wspólnie przez Miasto Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Kapituła, złożona z wybitnych znawców literatury polskiej, wybierze spośród nich dwóch laureatów pierwszej edycji Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana będzie w dwóch kategoriach: za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tysięcy złotych)) i za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35 roku życia (Nagroda-Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40 tysięcy złotych).

Do 15 marca instytucje naukowe, kulturalne, samorządowe, stowarzyszenia twórców, a także przedstawiciele mediów patronujących Poznańskiej Nagrodzie Literackiej mogą zgłaszać kandydatów w obu kategoriach. Ogłoszenie nazwiska laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza oraz trzech nazwisk twórców nominowanych do Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka nastąpi pod koniec kwietnia na specjalnej konferencji prasowej, laureatów w obu kategoriach poznamy zaś podczas uroczystej gali, która odbędzie się 18 maja w Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu podczas festiwalu Poznań Poetów.

W skład jury nagrody weszli prof. Inga Iwasiów (Szczecin), Zdzisław Jaskuła (Łódź), prof. Bogumiła Kaniewska (Poznań), prof. Piotr Śliwiński (Poznań), Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki (Warszawa), prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz (Poznań), prof. Szymon Wróbel (Warszawa). Sekretarzem Kapituły został dr Marcin Jaworski(Poznań).