Maria Stauber

Maria Stauber urodziła się w Warszawie i studiowała na ASP. We Francji wykonywała zawód architekta wnętrz. Jako pisarka debiutowała opowiadaniami w „Czasie Kultury” i „Literaturze”. W 2001 roku wydała przychylnie przyjęty zbiór opowiadań Z daleka i z bliska, a trzy lata później – wraz z synem – Portret niedokończony, opowieść o swoim mężu, operatorze Stanisławie Latałło, który zginął w Himalajach. Przetłumaczyła sztukę Christiana Siméona o Misi Godebskiej Misia albo Venus z fakoszerem. Przez kilka lat była stałą korespondentką „Zeszytów Literackich”, gdzie pisała o paryskich wystawach.

Obie były kobietami wyzwolonymi. Obie łamały stereotypy, obie były zbuntowane i pełne radości. Obu przyszło żyć w strasznych czasach.